درباره طرح ۳۰۰ بیشتر بدانید:

طرح ۳۰۰ شامل تعدادی آزمون تخصصی است که شما را یاری می‌رساند در شناخت توانایی‌های از یاد رفته خود و پیدا کردن مشکلاتی که تاکنون باعث عدم رشد و پیشرفت شما شده است.

انسان دارای یک ابزار بسیار قدرتمند است به نام مغز و متأسفانه کمترین شناخت را نسبت به این ابزار قدرتمند دارد.


می‌دانید زندگی انسان‌ها بر چه اساسی به جلو می‌رود؟

بر اساس انتخاب‌هایی که انجام می‌دهند.


حالا اگر شناخت کامل و کافی نسبت به خودتون، توانایی‌هاتون و مشکلاتتون داشته باشید انتخاب‌های شما چگونه خواهد بود؟


آلبرت انیشتین بزرگ می‌گوید:

“عجیب است که عده‌ای کارهای همیشگی را انجام می‌دهند و نتیجه‌ای متفاوت را انتظار دارند.”


واقعاً دقیق و زیبا گفته در همین راستا دانشمند بزرگ نیوتن هم گفته هر عملی دارای عکس‌العملی است.

وقتی عملی اتفاق نیفتاده چطور منتظر عکس‌العملی هستید؟

به این خاطر ما تحقیقات ۲۳ ساله خود را جمع کردیم و در قالب طرح ۳۰۰ راه اندازی کردیم تا شما را با توانایی‌های از یاد رفته خود و مشکلاتی که باعث عدم رشد و پیشرفت شما شده است آشنا کنیم.

حال با آگاهی کامل و شفاف نسبت به خود می‌توانید بهترین انتخاب‌ها را برای زندگی خود رقم بزنید.

طرح ۳۰۰ ویژه دبیرستانی‌ها

طرح 300
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

طرح ۳۰۰ ویژه ابتدایی‌ها

طرح 300
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

طرح ۳۰۰ ویژه سازمان‌ها

طرح 300
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید