هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آخر خط

چون آخر خط را می خواهید بدانید.

آخر خط همان پایان هر چه آموزش و دانشی است که نتوانست تو را به صورت زنده در جایگاه تجلی قرار دهد و همچنان در تاریکی میدوی پس برای آنکه بدانی کجای راه هستی و به کجا داری می روی و به کجا باید بروی و به آنچه باید برسی چگونه برسی.

۵ کلمه بگو داستان و حکایتی را تحویل می گیری که داستان توست و از میان آن حکایت رازهای ناشناخته ای از زندگیت آشکار می شود.

آنچه دیگران درباره ات نگفته اند و خود از درونت بی خبری و راه زندگی بدون درد را  نمی دانی پس خودت را در حکایتی دریافت کن و بشناس.

برای ارسال کلمات ابتدا وارد سایت و یا در چند ثانیه عضو شوید.