از عشق تا ثروت

قطعا با خواندن مقالات، کارگاه ها، داستانهای سریالی و حکایت ها و طرح سوالات و اجرای آنچه آموختید دستاوردهایی در زندگیتان نصیبتان می شود با عشق ، آنچه در زندگی شخصی و پیرامونتان حاصل شد را در قالب یک پیام دوستانه برای کامل و گروهش ارسال می کنید تا با عشق نامه تان را روی دیدگان گذاشته و سپاسگزار خالق باشیم که یاریتان کرد تا مطالب در زندگیتان اثری در شادکامی ابدی داشته باشد.

برای ارسال فرم از عشق تا ثروت و دریافت امتیاز این قسمت لطفا ابتدا وارد سایت و یا در چند ثانیه عضو شوید.