هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

داستان های سریالی

داستان های سریالی از میان زندگی تو در مغزت برگرفته شده است و شخصیت های این داستانها بیشتر از اعضای درونی تو می باشند که خود سرزمینی هستند و در این سرزمین خود ماجراهایی اتفاق می افتد که این اتفاق ها بصورت داستان در یک مجموعه اتفاق  می افتد یا اینکه رفتارها و عملکردهای انسان در قالب شخصیت شناسی تیپ شناسی و اخلاقیات در قالب داستان قرار گرفته است باشد که بفهمید و از تاریکی ذهن به روشنایی شعور دریابید.

داستان سریالی اول: سنگ مرد

داستان سنگ مرد درباره ی یک داستان واقعی، متعلق به عصر سنگ می باشد. زمانی که بشر زندگی اولیه خود را داشت و درکی از آهن نداشت.

داستان سریالی دوم: آسمان

داستان سنگ مرد درباره ی یک داستان واقعی، متعلق به عصر سنگ می باشد. زمانی که بشر زندگی اولیه خود را داشت و درکی از آهن نداشت.

داستان سریالی سوم: پوکه ی فشنگ

در ابتدا فکر می کردم که در میان انبوهی از دوستانم قرار گرفتم و احساس امنیت و شادی می کردم. مدتی گذشت تا اینکه خود را در نقطه ای تاریک یافتم آنجا سرد و بی روح بود. مثل این بود که باید منتظر اتفاقی می شدیم هر از چند گاهی صدایی مهیب به گوش ما میرسید و فریاد ناله ی یکی از دوستانم را می شنیدم همه جا تاریک بود چیزی دیده نمی شد…….

داستان سریالی چهارم: نرگس و مستانه

  • موضوع: روابط ، نگاه
  • Master Kamel
  • تعداد قسمت ها: ۳ قسمت

بر سر آب چاه رسیده بودند هر دو با یکدیگر دوست بودند و سالها با یکدیگر بزرگ شده بودند. کسی نمی توانست آنها را از هم جدا کند….