آنچه خواندید و درک نکردید هر آنچه از کامل بود یا از کامل نبود و دوست دارید معنا و مفهومش را از زبان کامل درک کنید پس به سوالهایتان با دقت پاسخ داده می شود تا جانتان آرام و مغزتان ساکت شود که بتوانید در زندگی بدون هیچ سوال و ابهامی شادکامی ابدی را با لبخند تجربه کنید.

فیلم آموزش ارسال سوالات

در این فیلم آموزشی نحوه ارسال سوالات در سایت Master Kamel به همراه دریافت امتیاز این بخش خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده می‌شود.