در این قسمت سوالاتی از انسانها پرسیده می شود. سوالاتی که باعث شود پاسخ به آن با خود واقعیتان آشناتر شوید و این سوال برای کسانی که به دنبال خوشبختی، شادکامی، پول و ثروت، روابط عالی، سلامتی و یادگیری پایدار در مغز هستند و در جستجوی راز جاودانگی و پایان کابوس مرگ هستند پاسخی جامع و کامل و روشن و شفاف با توجه به علمی جهانی و جدید به نام علم نور و مغز می دهد.