Menu

پدیده های بر باد رفته

تعداد بازدید: 2,235

استاد کامل
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr

خرم و شاد باش برای کسانی است که در جستجوی هیچ نبودند که همه چیز را در یک چیز جستجو کردند و به آن، چون رسیدند همه چیز را یافته دیدند و دیگر ارضا شدند که کیمیای سعادت و آرامش را در همان یک دیدند و تمام.

انسان از روزی که اغاز کرد در تلاش دانستن بود. مهمترین تلاش در دانستن انسان خودش بود، در خودش، نیازهایش اساسی ترین جستجوی او بود. اینچنین انسان در پی تلاش های پیگیر و مصمم یکی پس از دیگری نیازهایش را شناخت و یافت که چه نیازهایی دارد و اینگونه در صدد رفع نیازهایش برآمد. از اینجا به بعد انسان خود را رها کرد و فقط در جستجوی یافتن رفع نیازهایش بود.

انسان تشنه میشد برای رفع تشنگی به آب نیاز داشت و یافت وقتی که گلویش خشک، بدنش سست و بی حال میشود و دارد مرگ او را از پا در می آورد آب خاصیتی دارد که می تواند او را زنده نگهدارد.

اکسیژن برای نفس کشیدن و خوراک برای نمردن و زنده بودن و قادر به حرکت بودن. این نیاز اولیه، بشر را بر آن داشت تا در جستجوی بقای خود باشد. بقا او را به سوی طبیعت کشاند که می توانی از طبیعت برای بقا استفاده کنی و انسان زنده ماند و یافت که طبیعت ما، در حیات است. پس فکر کرد که طبیعت را در دست داشته باشد. حال که طبیعت انسان ها را در دست دارد و رابطه خود انسان با انسانها قطع شد خودم را در بقا دید و از ترس هایش برای خود مسیری از انتخاب را باز کرد.

انچه باقیمانده بود نیاز بود و انچه هدف قرار گرفت بقا بود. پس انسان خود از میان رفت و همه انچه با او در طبیعت بود خود از میان رفت و انچه میتوانست حیات انسان را به سادگی تامین کند و عمر انسان را به کیفیت در مسیر قرار دهد از بین رفت. اینگونه نیازهای یک انسان شد همه او و بقای او شد همه انسان، انسان خود را گم کرد و بقا را یافت، دروغی که شکارش کرد و توانست از انسان دامی بزرگ بسازد به وسعت خودش و نیاز منشاء و بهانه ی این اتحاد میان بقا و نیاز بود.

هرگز انسان نتوانست پس از آن در یک رابطه درست میان خودش و طبیعتش به عنوان یک موجود مثل سایر موجودات قرار گیرد و هرچه درباره ی خود یافت رفع نیاز بود چون بقا به او می گفت تو باید زنده بمانی تا بتوانی (منظور بتوانی هرکار دیگری کنی). پس بقا، شد تنها هدف انسان و نیاز شد تنها راه رسیدن به بقا.

ارتباط ما انسان ها با خود واقعی مان قطع شد و پدیده خودم از بین رفت تا پدیده جدید به نام بقا و نیاز بتواند رشد کند.

اثر استاد کامل

امتیاز دادن به این مطلب

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4٫73 out of 5)
Loading...

9 دیدگاه

برای اینکه بتوانیم به خود واقعیمان برسیم کافی است دو مرحله را پست یر بگذاریم
مرحله اول: شناسایی دشمن خودمان
مرحله دوم: شناخت توانایی های خودمان
با این دو ابزار قدرتمند می توانیم خود واقعیمان را از قفس دشمنمان نجات دهیم.

پاسخی بگذارید

بیماری هایی که با علم نوین نور و مغز درمان می شود