Menu

مبلغ کیف پول الکترونیک شما:

تومان

کتاب های صوتی

کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه

کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه

کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه فصل یازدهم

شناسنامه کتاب صوتی عنوان توضیحات عنوان فصل: تجارت در شب تولید کننده کتاب صوتی: گروه بین المللی آزاد زمینه های کتاب صوتی: روابط و زناشویی مدت زمان کتاب صوتی: ۱۴ دقیقه فایل صوتی: دارد رده سنی افراد: خانم ها و آقایان، ۱۴ سال به بالا این کارگاه مناسب چه کسانی است: مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند. انتظار می رود پس از کتاب صوتی: آشنا شوند با آسیب هایی که خیانت به زندگی انسان ها میزند و باعث مرگ سلولی می شود. فصل دهم: تجارت در شب مدت زمان : ۱۴ دقیقه   زمینه های این کتاب صوتی: ۱- آرامش درون ۲- ثروت فردی ۳- نیاز های جنسی و چگونگی رفع نیاز های جنسی ۴- صدمات فردی و اجتماعی ۵- چگونگی رشد خلاقیت ۶- روابط ۷- اقتصاد ۸- دوست یابی ۹- خود شناسی ۱۰- اعتماد به نفس ۱۱- عزت

ادامه مطلب
کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه

کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه فصل دهم

شناسنامه کتاب صوتی عنوان توضیحات عنوان فصل: سفرهای فا تولید کننده کتاب صوتی: گروه بین المللی آزاد زمینه های کتاب صوتی: خودشناسی مدت زمان کتاب صوتی: ۱۴ دقیقه فایل صوتی: دارد رده سنی افراد: خانم ها و آقایان، ۱۴ سال به بالا این کارگاه مناسب چه کسانی است: مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند. انتظار می رود پس از کتاب صوتی: شما با فاکتورهای ترس آشنا بشید و از این فاکتورها در زندگی خود استفاده نکنید. فصل دهم: سفرهای فا مدت زمان : ۱۴ دقیقه   زمینه های این کتاب صوتی: ۱- آرامش درون ۲- ثروت فردی ۳- نیاز های جنسی و چگونگی رفع نیاز های جنسی ۴- صدمات فردی و اجتماعی ۵- چگونگی رشد خلاقیت ۶- روابط ۷- اقتصاد ۸- دوست یابی ۹- خود شناسی ۱۰- اعتماد به نفس ۱۱- عزت نفس ۱۲- ترس و آرامش ۱۳- مرگ

ادامه مطلب
کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه

کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه فصل نهم

شناسنامه کتاب صوتی عنوان توضیحات عنوان فصل: امپراتوری روی فا تولید کننده کتاب صوتی: گروه بین المللی آزاد زمینه های کتاب صوتی: روابط و خودشناسی مدت زمان کتاب صوتی: ۸ دقیقه فایل صوتی: دارد رده سنی افراد: خانم ها و آقایان، ۱۴ سال به بالا این کارگاه مناسب چه کسانی است: مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند. انتظار می رود پس از کتاب صوتی: دشمن حقیقی خود که در درون خودتان است را بشناسید و درک کنید زمینه های کلی کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه: ۱- آرامش درون ۲- ثروت فردی ۳- نیاز های جنسی و چگونگی رفع نیاز های جنسی ۴- صدمات فردی و اجتماعی ۵- چگونگی رشد خلاقیت ۶- روابط ۷- اقتصاد ۸- دوست یابی ۹- خود شناسی ۱۰- اعتماد به نفس ۱۱- عزت نفس ۱۲- ترس و آرامش ۱۳- مرگ و زندگی ۱۴- ازدواج ۱۵- روش

ادامه مطلب
کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه

کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه فصل هشتم

شناسنامه کتاب صوتی عنوان توضیحات عنوان فصل: عشق های احمقانه تولید کننده کتاب صوتی: گروه بین المللی آزاد زمینه های کتاب صوتی: روابط مدت زمان کتاب صوتی: ۱۲ دقیقه فایل صوتی: دارد رده سنی افراد: خانم ها و آقایان، ۱۴ سال به بالا این کارگاه مناسب چه کسانی است: مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند. انتظار می رود پس از کتاب صوتی: از دانش و تجربه خود برای تغییر زندگی خود استفاده نکنید چون همان نتایج قبلی را دریافت خواهید کرد. زمینه های کلی کتاب صوتی آگاهی های ممنوعه: ۱- آرامش درون ۲- ثروت فردی ۳- نیاز های جنسی و چگونگی رفع نیاز های جنسی ۴- صدمات فردی و اجتماعی ۵- چگونگی رشد خلاقیت ۶- روابط ۷- اقتصاد ۸- دوست یابی ۹- خود شناسی ۱۰- اعتماد به نفس ۱۱- عزت نفس ۱۲- ترس و آرامش ۱۳- مرگ و زندگی

ادامه مطلب