آموزش های استفاده از سایت

سلام خدمت شما دوست و همراه همیشگی سایت Master Kamel جهت راحتی شما دوستان عزیز آموزش‌های استفاده از سایت را تهیه کرده‌ایم که در زیر می‌توانید این آموزش‌ها را مشاهده کنید.

آموزش اول

آموزش اول: عضویت در سایت

در این فیلم آموزشی نحوه عضویت در داخل سایت Master Kamel به همراه دریافت امتیاز عضویت خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده شده می شود.

آموزش دوم

آموزش دوم: ورود به حساب کاربری

در این فیلم آموزشی نحوه ورود به حساب کاربری در سایت Master Kamel خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده می شود.

آموزش سوم

آموزش سوم: خرید از فروشگاه سایت

در این فیلم آموزشی نحوه خرید محصولات در فروشگاه سایت Master Kamel به همراه کیف پول الکترونیکی خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده می شود.

آموزش چهارم

آموزش چهارم: تکمیل اطلاعات حساب کاربری

در این فیلم آموزشی نحوه تکمیل اطلاعات حساب کاربری در سایت Master Kamel به همراه دریافت امتیاز این بخش خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده می شود.

آموزش پنجم

آموزش پنجم: تکمیل اطلاعات پروفایل کاربری

در این فیلم آموزشی نحوه تکمیل اطلاعات پروفایل کاربری در سایت Master Kamel به همراه دریافت امتیاز این بخش خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده می‌شود.

آموزش ششم

آموزش ششم: ثبت دیدگاه، دانلود فایل، ستاره دادن و مطالعه مطالب

در این فیلم آموزشی نحوه ثبت دیدگاه، دانلود فایل‌ها، ستاره دادن به مطالب و مطالعه‌ی مطالب در سایت Master Kamel به همراه دریافت امتیاز این بخش خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده می‌شود.

آموزش هفتم

آموزش هفتم: ارسال فرم آخر خط

در این فیلم آموزشی نحوه ارسال فرم آخر خط در سایت Master Kamel به همراه دریافت امتیاز این بخش خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده می‌شود.

آموزش هشتم

آموزش هشتم: ارسال فرم LMP

در این فیلم آموزشی نحوه ارسال فرم LMP در سایت Master Kamel به همراه دریافت امتیاز این بخش خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده می‌شود.

آموزش نهم

آموزش نهم: ارسال سوالات

در این فیلم آموزشی نحوه ارسال سوالات در سایت Master Kamel به همراه دریافت امتیاز این بخش خدمت شما همراهان عزیز توضیح داده می‌شود.