چون آخر خط را می خواهید بدانید.

آخر خط همان پایان هر چه آموزش و دانشی است که نتوانست تو را به صورت زنده در جایگاه تجلی قرار دهد و همچنان در تاریکی میدوی پس برای آنکه بدانی کجای راه هستی و به کجا داری می روی و به کجا باید بروی و به آنچه باید برسی چگونه برسی.

۵ کلمه بگو داستان و حکایتی را تحویل می گیری که داستان توست و از میان آن حکایت رازهای ناشناخته ای از زندگیت آشکار می شود.

آنچه دیگران درباره ات نگفته اند و خود از درونت بی خبری و راه زندگی بدون درد را  نمی دانی پس خودت را در حکایتی دریافت کن و بشناس.

من (Master Kamel) آنچه را شما دوست دارید بشنوید را نمی نویسم، آنچه را ضرورت دارد بشنوید را می نویسم. من از ذهن پر از قضاوت شما نمی نویسم.

من از مغز درونی و خود واقعی شما برای شما می نویسم، من از خود شما به خود شما می نویسم، خودی که در درونت سالهاست می خواهد با تو حرف بزند و تو با ذهنت او را خاموش می کنی و دوست نداری صدای خود واقعیت را بشنوی.

توجه

به دلیل حجم بالای فرم های ارسالی فقط به یک فرم شما در هفته پاسخ داده می شود لطفا از ارسال پیاپی فرم خوداری کنید.

با تشکر

آخر خط

برای ارسال فرم آخر خط خود و دریافت امتیاز این قسمت لطفا ابتدا وارد سایت و یا در چند ثانیه عضو شوید.