شناسنامه داستان سریالی
عنوان توضیحات
عنوان داستان: سنگ مرد
تولیدکننده داستان: گروه بین المللی آزاد
زمینه های داستان: خودشناسی
نعداد قسمت ها: ۱۲ قسمت
مدتزمان داستان:
فایل تصویری:
رده سنی افراد: خانم ها و آقایان، ۱۴ سال به بالا
این داستان مناسب چه کسانی است: مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند.
انتظار می رود پس از این داستان: این جمله را درک کنید که عشق همه چیز است و اتحاد ترس را از بین می برد.

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستان

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستانداستان سنگ مرد درباره ی یک داستان واقعی، متعلق به عصر سنگ می باشد. زمانی که بشر زندگی اولیه خود را داشت و درکی از آهن نداشت. قطعا دانشمندان، محققین و مکتشفین به سنگ هایی برخورده اند که درباره ی آن داستانی می نویسیم:مردی بود که با خانواده ی بزرگش در دره ای زندگی می کرد. آن ها در دامنه کوه، خانه های خود را در دل غار ایجاد کرده و زندگی می کردند. روزها، مردها بیدار شده و برای جمع آوری غذاهای گیاهی و شکار حیوانات با چوب های نوک تیز و سنگ به میان درختان در دره می رفتند و زن ها برای مردها و بچه ها غذا درست می کردند و به ساختن ظروف سنگی برای خود و خانواده می پرداختند. این قبیله ۷۰ نفر بودند که ۳۰ مرد و ۳۵ زن و ۵ بچه داشتند و طایفه ای جوان بودند. شب ها دور هم جمع می شدند و درباره ی تجربیات شکار و گیاهان مختلف سخن می گفتند و زن ها از اتفاقات روزانه سخن می گفتند و در نور مهتاب می خوابیدند.