شناسنامه داستان سریالی
عنوان توضیحات
عنوان داستان: پوکه ی فشنگ
تولیدکننده داستان: گروه بین المللی آزاد
زمینه های داستان: خودشناسی، قانون بقا
نعداد قسمت ها: ۸ قسمت
مدتزمان داستان:
فایل تصویری:
رده سنی افراد: خانم ها و آقایان، ۱۴ سال به بالا
این داستان مناسب چه کسانی است: مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند.
انتظار می رود پس از این داستان: شما با مفهوم قانون بقا و قانون رنج و لذت آشنا بشید، با فاکتورهای ترس آشنا بشید و از آنها در زندگی خود استفاده کنید.

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستان

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستاندر ابتدا فکر می کردم که در میان انبوهی از دوستانم قرار گرفتم و احساس امنیت و شادی می کردم. مدتی گذشت تا اینکه خود را در نقطه ای تاریک یافتم آنجا سرد و بی روح بود. مثل این بود که باید منتظر اتفاقی می شدیم هر از چند گاهی صدایی مهیب به گوش ما میرسید و فریاد ناله ی یکی از دوستانم را می شنیدم.همه جا تاریک بود چیزی دیده نمی شد با هر صدای ناله ای که می شنیدیم احساس می کردم تنها تر شدم در همین افکار بودم که ناگهان از نقطه سرد خود به مکانی گرم هدایت شدم فرصت نکردم که فکر کنم ناگهان ضربه ای محکم به من خورد با این ضربه ی محکم تمام وجودم آتش گرفت و این آتش باعث شد که من به دو قسمت تقسیم شوم قسمتی از من جدا شد و من از آن مکان تاریک و سوزان به فضایی بیرون پرت شدم احساس بسیار بدی داشتم نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است.