سری کارگاه های کوچک از نخبگان بزرگ: کارگاه اول دوست

در این کارگاه ویژه بحث دوست با آدرس صحیح آن مورد بررسی قرار می گیرد و شما می توانید درک صحیحی از دوست داشته باشید همچنین در این کارگاه یک تکنیک عملی هم توسط Master Kamel ارائه می شود.

کارگاه دوست

آموزش ساخت ایمیل

اگر شما همراه گرامی آدرس ایمیل ندارید و یا نمی توانید ایمیل بسازید نگران نباشید ما فیلم آموزش ساخت ایمیل را برای شما اماده کرده ایم و می توانید یک ایمیل شخصی برای خود بسازید.