اخبار در وقت اضافه

در این قسمت از سایت خبرهایی توسط Master Kamel منتشر می شود که در هیچ کتاب و کلاسی تا به حال گفته نشده است و شما همراه گرامی می توانید با مشاهده این خبرها آدرس های درست زندگی را درک کنید.