امتیازات و برندگاه هفته اول آذر ماه

جدول امتیازات هفته اول آذرماه (2 الی 8 آذر):

متاسفانه در هفته اول آذر ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 اکرم ن 180
2 reza movafagh 156
3 raza 65
4 Hasan 18
5 bita 12
6 mehran 11
7 محمد 9
8 صادق 9
9 شهریار قائدرحمتی 8
10 محمود 7
11 masoud.dehghan 7
12 Zizi 7
13 Vandroidkhan 6
14 علی 6
15 KzmHosseini 5
16 طاهره 4
17 ahmad.taba 2
18 نفیسه 2

امتیازات و برندگان هفته دوم آذر ماه

جدول امتیازات هفته دوم آذرماه (9 الی 15 آذر):

متاسفانه در هفته دوم آذر ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 raza 165
2 reza movafagh 68
3 اکرم ن 59
4 amin 50
5 احسان 16
6 motahateh 10
7 شهریار قائدرحمتی 8
8 Sadegh 7
9 حسن 7
10 Ray 7
11 افشار 7
12 گیتی 7
13 شب مبهم 7
14 mehdi 7
15 Meysam dehbozorgi 6
16 علی اصغر 5
17 Mohsen916 5
18 Zman 5
19 ریحانه 5
20 زهرا 5
21 محمد 2
22 Samira moradi 2

امتیازات و برندگان هفته سوم آذر ماه

برندگان هفته سوم آذر ماه (16 الی 22 آذر):

برندگان سطح پنجم فعالان:

نام کاربری: amin ، امتیاز دریافتی: 243

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

رتبه نام کاربری امتیاز
1 amin 234
2 raza 130
3 reza movafagh 130
4 محمد 76
5 علی اکبر 65
6 اکرم ن 60
7 فریبا 43
8 Merina 22
9 رضا 18
10 فاطی 11
11 وحید 11
12 elina 10
13 aliebrahimfar1361 7
14 مراد 7
15 راهیل 7
16 ثمین 7
17 حسن فروغی 7
18 فرزاد 7
19 Mah42 6
20 رها.م 5
21 Abbas ghalami 5
22 محمود 5
23 همتا 5
24 مهدی 5
25 نیلوفر 4
26 شهریار قائدرحمتی 2

امتیازات و برندگان هفته چهارم آذر ماه

برندگان هفته چهارم آذر ماه (23 الی 30 آذر):

برندگان سطح پنجم فعالان:

نام کاربری: اکرم ن ، امتیاز دریافتی: 219

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: raza ، امتیاز دریافتی: 212

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

رتبه نام کاربری امتیاز
1 اکرم ن 219
2 raza 212
3 نیلوفر 87
4 محمد 84
5 amin 55
6 ahmad.taba 42
7 %display_name% 36
8 Mah42 29
9 Barad 27
10 حمید.ج 7
11 سعید 7
12 مسعود 7
13 دوران 7
14 سعید 5
15 Mostafa 5
16 ابوالفضل 5
17 %display_name% 5
18 %display_name% 5

امتیازات و هدایای ماهیانه

برندگان ماهیانه آذر ماه:

1- برندگان کد هدیه یک جلسه مشاوره و ریشه یابی بیماری و روابط مرکز نور و مغز

برندگان سطح هشتم فعالان:

نام کاربری: Raza ، امتیاز دریافتی: 572

هدیه دریافتی

کد هدیه 10% مشاوره در مرکز مشاوره و درمان نور و مغز

نام کاربری: اکرم ن ، امتیاز دریافتی: 518

هدیه دریافتی

کد هدیه 10% مشاوره در مرکز مشاوره و درمان نور و مغز

2- برندگان کد هدیه تهیه داروهای سلامتی

برندگان سطح هشتم فعالان:

نام کاربری: Raza ، امتیاز دریافتی: 572

هدیه دریافتی

کد هدیه 5% تهیه داروهای سلامتی

نام کاربری: اکرم ن ، امتیاز دریافتی: 518

هدیه دریافتی

کد هدیه 5% تهیه داروهای سلامتی

رتبه نام کاربری امتیاز
1 raza 572
2 اکرم ن 518
3 reza movafagh 354
4 amin 339
5 محمد 171
6 نیلوفر 91
7 علی اکبر 65
8 ahmad.taba 44
9 فریبا 43
10 %display_name% 36
11 Mah42 35
12 Barad 27
13 Merina 22
14 شهریار قائدرحمتی 18
15 Hasan 18
16 رضا 18
17 احسان 16
18 bita 12
19 mehran 11
20 فاطی 11
21 وحید 11
22 motahateh 10
23 elina 10
24 صادق 9
25 محمود 7
26 masoud.dehghan 7
27 Zizi 7
28 Sadegh 7
29 حسن 7
30 Ray 7
31 افشار 7
32 گیتی 7
33 شب مبهم 7
34 mehdi 7
35 aliebrahimfar1361 7
36 مراد 7
37 راهیل 7
38 ثمین 7
39 حسن فروغی 7
40 فرزاد 7
41 حمید.ج 7
42 سعید 7
43 مسعود 7
44 دوران 7
45 Vandroidkhan 6
46 علی 6
47 Meysam dehbozorgi 6
48 KzmHosseini 5
49 رها.م 5
50 علی اصغر 5
51 Mohsen916 5
52 Zman 5
53 ریحانه 5
54 زهرا 5
55 Abbas ghalami 5
56 محمود 5
57 همتا 5
58 مهدی 5
59 سعید 5
60 Mostafa 5
61 ابوالفضل 5
62 %display_name% 5
63 %display_name% 5
64 طاهره 4
65 Samira moradi 2
66 نفیسه 2