امتیازات و برندگاه هفته اول دی ماه

جدول امتیازات هفته اول دیماه (1 الی 6 دی):

متاسفانه در هفته اول دی ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 اکرم ن 88
2 نیلوفر 61
3 طاهره 27
4 %display_name% 25
5 سالار 12
6 محمود 9
7 Sami23 7
8 حسن 7
9 ALI 7
10 saeed 7
11 ali ashrafi 7
12 Barad 6
13 امیر نجمی 5
14 رها.م 5
15 ahmad rad 5

امتیازات و برندگان هفته دوم دی ماه

جدول امتیازات هفته دوم دیماه (7 الی 13 دی):

متاسفانه در هفته دوم دی ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 اکرم ن 161
2 raza 152
3 علی 109
4 سعید 33
5 محمد 28
6 امیر نجمی 16
7 [email protected] 14
8 amin 11
9 Javad 7
10 علی رضایی 7
11 حسن امینی 7
12 محمد 7
13 نفیسه 7
14 Merina 6
15 نیلوفر 5
16 Shabnam 5
17 alireza gholamzadeh 4
18 فرشته آیینه 2
19 Barad 2

امتیازات و برندگان هفته سوم دی ماه

جدول امتیازات هفته سوم دیماه (14 الی 20 دی):

متاسفانه در هفته سوم دی ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 نیلوفر 156
2 اکرم ن 69
3 طاهره 61
4 محمد 42
5 سیدا 41
6 شهریار قائدرحمتی 20
7 Parisa Rahmi 18
8 بهنام 11
9 [email protected] 7
10 Sepideh 7
11 گیتی 7

امتیازات و برندگان هفته چهارم دی ماه

جدول امتیازات هفته چهارم دیماه (21 الی 30 دی):

متاسفانه در هفته چهارم دی ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 علی اکبر 22
2 بهنام 16
3 اکرم ن 14
4 masoume 12
5 امیر نجمی 10
6 reza movafagh 6
7 سیدا 2

امتیازات و هدایای ماهیانه

جدول امتیازات دیماه (1 الی 30 دی):

متاسفانه در دیماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 اکرم ن 332
2 نیلوفر 222
3 raza 152
4 علی 109
5 طاهره 88
6 محمد 70
7 سیدا 43
8 سعید 33
9 امیر نجمی 31
10 بهنام 27
11 %display_name% 25
12 علی اکبر 22
13 [email protected] 21
14 شهریار قائدرحمتی 20
15 Parisa Rahmi 18
16 masoume 12
17 سالار 12
18 amin 11
19 محمود 9
20 Barad 8
21 Sepideh 7
22 گیتی 7
23 Sami23 7
24 حسن 7
25 ALI 7
26 saeed 7
27 ali ashrafi 7
28 Javad 7
29 علی رضایی 7
30 حسن امینی 7
31 محمد 7
32 نفیسه 7
33 reza movafagh 6
34 Merina 6
35 رها.م 5
36 ahmad rad 5
37 Shabnam 5
38 alireza gholamzadeh 4
39 فرشته آیینه 2