امتیازات و برندگاه هفته اول دی ماه

جدول امتیازات هفته اول دیماه (۱ الی ۶ دی):

متاسفانه در هفته اول دی ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ اکرم ن ۸۸
۲ نیلوفر ۶۱
۳ طاهره ۲۷
۴ %display_name% ۲۵
۵ سالار ۱۲
۶ محمود ۹
۷ Sami23 ۷
۸ حسن ۷
۹ ALI ۷
۱۰ saeed ۷
۱۱ ali ashrafi ۷
۱۲ Barad ۶
۱۳ امیر نجمی ۵
۱۴ رها.م ۵
۱۵ ahmad rad ۵

امتیازات و برندگان هفته دوم دی ماه

جدول امتیازات هفته دوم دیماه (۷ الی ۱۳ دی):

متاسفانه در هفته دوم دی ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ اکرم ن ۱۶۱
۲ raza ۱۵۲
۳ علی ۱۰۹
۴ سعید ۳۳
۵ محمد ۲۸
۶ امیر نجمی ۱۶
۷ [email protected] ۱۴
۸ amin ۱۱
۹ Javad ۷
۱۰ علی رضایی ۷
۱۱ حسن امینی ۷
۱۲ محمد ۷
۱۳ نفیسه ۷
۱۴ Merina ۶
۱۵ نیلوفر ۵
۱۶ Shabnam ۵
۱۷ alireza gholamzadeh ۴
۱۸ فرشته آیینه ۲
۱۹ Barad ۲

امتیازات و برندگان هفته سوم دی ماه

جدول امتیازات هفته سوم دیماه (۱۴ الی ۲۰ دی):

متاسفانه در هفته سوم دی ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ نیلوفر ۱۵۶
۲ اکرم ن ۶۹
۳ طاهره ۶۱
۴ محمد ۴۲
۵ سیدا ۴۱
۶ شهریار قائدرحمتی ۲۰
۷ Parisa Rahmi ۱۸
۸ بهنام ۱۱
۹ [email protected] ۷
۱۰ Sepideh ۷
۱۱ گیتی ۷

امتیازات و برندگان هفته چهارم دی ماه

جدول امتیازات هفته چهارم دیماه (۲۱ الی ۳۰ دی):

متاسفانه در هفته چهارم دی ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ علی اکبر ۲۲
۲ بهنام ۱۶
۳ اکرم ن ۱۴
۴ masoume ۱۲
۵ امیر نجمی ۱۰
۶ reza movafagh ۶
۷ سیدا ۲

امتیازات و هدایای ماهیانه

جدول امتیازات دیماه (۱ الی ۳۰ دی):

متاسفانه در دیماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ اکرم ن ۳۳۲
۲ نیلوفر ۲۲۲
۳ raza ۱۵۲
۴ علی ۱۰۹
۵ طاهره ۸۸
۶ محمد ۷۰
۷ سیدا ۴۳
۸ سعید ۳۳
۹ امیر نجمی ۳۱
۱۰ بهنام ۲۷
۱۱ %display_name% ۲۵
۱۲ علی اکبر ۲۲
۱۳ [email protected] ۲۱
۱۴ شهریار قائدرحمتی ۲۰
۱۵ Parisa Rahmi ۱۸
۱۶ masoume ۱۲
۱۷ سالار ۱۲
۱۸ amin ۱۱
۱۹ محمود ۹
۲۰ Barad ۸
۲۱ Sepideh ۷
۲۲ گیتی ۷
۲۳ Sami23 ۷
۲۴ حسن ۷
۲۵ ALI ۷
۲۶ saeed ۷
۲۷ ali ashrafi ۷
۲۸ Javad ۷
۲۹ علی رضایی ۷
۳۰ حسن امینی ۷
۳۱ محمد ۷
۳۲ نفیسه ۷
۳۳ reza movafagh ۶
۳۴ Merina ۶
۳۵ رها.م ۵
۳۶ ahmad rad ۵
۳۷ Shabnam ۵
۳۸ alireza gholamzadeh ۴
۳۹ فرشته آیینه ۲