امتیازات و برندگاه هفته سوم مهرماه

برندگان هفته سوم مهرماه (15 الی 21 مهر):

برندگان سطح سوم فعالان:

نام کاربری: Raza ، امتیاز دریافتی: 471

هدیه دریافتی

30.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

برندگان سطح چهارم فعالان:

نام کاربری: رها.م ، امتیاز دریافتی: 376

هدیه دریافتی

20.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: طاهره ، امتیاز دریافتی: 316

هدیه دریافتی

20.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: فرشته آیینه ، امتیاز دریافتی: 311

هدیه دریافتی

20.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

برندگان سطح پنجم فعالان:

نام کاربری: اکرم ن ، امتیاز دریافتی: 273

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: samira moradi ، امتیاز دریافتی: 261

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: amin ، امتیاز دریافتی: 247

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: محمد ، امتیاز دریافتی: 236

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: علی ، امتیاز دریافتی: 232

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

رتبه نام کاربری امتیاز
1 raza 481
2 رها.م 376
3 طاهره 316
4 فرشته آیینه 311
5 اکرم ن 273
6 Samira moradi 261
7 amin 247
8 محمد 236
9 علی 232
10 Mrym 196
11 narges 181
12 mehrbaran 175
13 شهریار قائدرحمتی 165
14 Sepideh 101
15 reza movafagh 90
16 mehdy 85
17 الهام 74
18 Fateme Cheraghi 69
19 ahmad4530 58
20 Parisa Rahmi 54
21 M.jafar 51
22 NIKAN khan 50
23 مریم 40
24 Ashraf 38
25 Ahmad.p 32
26 شهرام 31
27 ahmadhu 31
28 Zaboli 31
29 masoume 30
30 Zohreh gohari 29
31 ahmad.taba 29
32 حسن 29
33 شهلا 27
34 KzmHosseini 26
35 Love city 26
36 حبیب 21
37 پژمان 21
38 مهر 18
39 nasrin 17
40 [email protected] 17
41 طاهره 15
42 Leila 14
43 شیرین 14
44 فروزان 13
45 nazi ch 12
46 سعیده 12
47 Farah 12
48 افسانه 12
49 اعظم 12
50 reza rahmanpour 10
51 احسان گرجی 9
52 Ramesh 9
53 Raso1712 8
54 Zahra n 8
55 طاهره 7
56 بهروز 7
57 حسین001 7
58 نیلوفر 7
59 Sobhan 7
60 امیر نجمی 5
61 سیاه کمری 5
62 پویان 5
63 ماهور 5
64 Fahimeh 5
65 godly 5
66 Mahtab 5
67 سمیه 5
68 فینا 5
69 شهلا 5
70 نسیم 5
71 حرکت 5
72 mazinan 5
73 Mah42 5
74 Mozhgan 5
75 Zahra salimi 5
76 رها 5
77 Faty 5
78 Mehran 5
79 Sara 5
80 Nazi 5
81 میلاد 5
82 Pt 5
83 zahra 4
84 Saheh Mazloom 2
85 Rahman 2
86 بیات 2
87 azar 2
88 رضا 2

امتیازات و برندگان هفته چهارم مهر ماه

برندگان هفته چهارم مهرماه (22 الی 30 مهر):

برندگان سطح دوم فعالان:

نام کاربری: Raza ، امتیاز دریافتی: 541

هدیه دریافتی

40.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

برندگان سطح چهارم فعالان:

نام کاربری: فرشته آیینه ، امتیاز دریافتی: 418

هدیه دریافتی

20.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: رها.م ، امتیاز دریافتی: 405

هدیه دریافتی

20.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

برندگان سطح پنجم فعالان:

نام کاربری: اکرم ن ، امتیاز دریافتی: 293

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: barad ، امتیاز دریافتی: 267

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: mehrbaran ، امتیاز دریافتی: 259

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: Reza ، امتیاز دریافتی: 254

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: Mrym ، امتیاز دریافتی: 242

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: reza movafagh ، امتیاز دریافتی: 233

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

نام کاربری: محمد ، امتیاز دریافتی: 209

هدیه دریافتی

10.000 تومان افزایش موجودی کیف پول

رتبه نام کاربری امتیاز
1 raza 541
2 فرشته آیینه 418
3 رها.م 405
4 اکرم ن 293
5 Barad 267
6 mehrbaran 259
7 Reza 254
8 Mrym 242
9 reza movafagh 233
10 محمد 209
11 طاهره 197
12 fariba 183
13 amin 181
14 Parisa Rahmi 142
15 شهریار قائدرحمتی 136
16 نیلوفر 134
17 Samira moradi 118
18 mehdy 103
19 علی 82
20 Mahtab 79
21 Ahmad.p 72
22 nasrin 70
23 Ala 59
24 Lalezahra 58
25 سما 54
26 اعظم 44
27 شهلا 39
28 علی 33
29 رها 29
30 Sepideh 28
31 Fateme Cheraghi 27
32 Mozhgan 27
33 حسن 27
34 مجید 25
35 nazi ch 23
36 امیر نجمی 21
37 Ashraf 20
38 زهرا 17
39 NIKAN khan 14
40 فروزان 14
41 habib 14
42 ahmad.taba 12
43 مژگان 12
44 فاطمه 9
45 محمد 9
46 سعیده 8
47 نسیم 7
48 شنی جلالی 7
49 میلاد 7
50 بهنام 7
51 کامبادن 7
52 Soraya 7
53 سعادت 7
54 Priy 7
55 ahmad4530 6
56 طاهره 6
57 %display_name% 5
58 Ali 5
59 لاله 5
60 Merina 5
61 Ghazaleh 5
62 Raso1712 2
63 Zahra n 2
64 خاطره 2
65 شیرین 2
66 پژمان 2

امتیازات و هدایای ماهیانه

برندگان ماهیانه مهرماه (15 الی 30 مهر):

برندگان سطح هفتم فعالان:

نام کاربری: Raza ، امتیاز دریافتی: 1022

هدیه دریافتی

کد هدیه 20% مشاوره در مرکز مشاوره و درمان نور و مغز

برندگان سطح هشتم فعالان:

نام کاربری: رها.م ، امتیاز دریافتی: 781

هدیه دریافتی

کد هدیه 10% مشاوره در مرکز مشاوره و درمان نور و مغز

نام کاربری: فرشته آیینه ، امتیاز دریافتی: 729

هدیه دریافتی

کد هدیه 10% مشاوره در مرکز مشاوره و درمان نور و مغز

نام کاربری: طاهره ، امتیاز دریافتی: 513

هدیه دریافتی

کد هدیه 10% مشاوره در مرکز مشاوره و درمان نور و مغز

نام کاربری: اکرم ن ، امتیاز دریافتی: 566

هدیه دریافتی

کد هدیه 10% مشاوره در مرکز مشاوره و درمان نور و مغز

رتبه نام کاربری امتیاز
1 raza 1,022
2 رها.م 781
3 فرشته آیینه 729
4 اکرم ن 566
5 طاهره 513
6 محمد 445
7 Mrym 438
8 mehrbaran 434
9 amin 428
10 Samira moradi 379
11 reza movafagh 323
12 علی 314
13 شهریار قائدرحمتی 301
14 Barad 267
15 Reza 254
16 Parisa Rahmi 196
17 mehdy 188
18 fariba 183
19 narges 181
20 نیلوفر 141
21 Sepideh 129
22 Ahmad.p 104
23 Fateme Cheraghi 96
24 nasrin 87
25 Mahtab 84
26 الهام 74
27 شهلا 66
28 ahmad4530 64
29 NIKAN khan 64
30 Ala 59
31 Ashraf 58
32 Lalezahra 58
33 اعظم 56
34 سما 54
35 M.jafar 51
36 ahmad.taba 41
37 مریم 40
38 nazi ch 35
39 رها 34
40 علی 33
41 Mozhgan 32
42 شهرام 31
43 ahmadhu 31
44 Zaboli 31
45 masoume 30
46 Zohreh gohari 29
47 حسن 29
48 فروزان 27
49 حسن 27
50 KzmHosseini 26
51 امیر نجمی 26
52 Love city 26
53 مجید 25
54 پژمان 23
55 طاهره 21
56 حبیب 21
57 سعیده 20
58 مهر 18
59 [email protected]om 17
60 زهرا 17
61 شیرین 16
62 Leila 14
63 habib 14
64 Farah 12
65 افسانه 12
66 نسیم 12
67 مژگان 12
68 Raso1712 10
69 reza rahmanpour 10
70 Zahra n 10
71 احسان گرجی 9
72 Ramesh 9
73 فاطمه 9
74 محمد 9
75 طاهره 7
76 بهروز 7
77 حسین001 7
78 Sobhan 7
79 شنی جلالی 7
80 میلاد 7
81 بهنام 7
82 کامبادن 7
83 Soraya 7
84 سعادت 7
85 Priy 7
86 سیاه کمری 5
87 پویان 5
88 ماهور 5
89 Fahimeh 5
90 godly 5
91 سمیه 5
92 فینا 5
93 شهلا 5
94 حرکت 5
95 mazinan 5
96 Mah42 5
97 Zahra salimi 5
98 Faty 5
99 Mehran 5
100 Sara 5
101 Nazi 5
102 میلاد 5
103 Pt 5
104 %display_name% 5
105 Ali 5
106 لاله 5
107 Merina 5
108 Ghazaleh 5
109 zahra 4
110 Saheh Mazloom 2
111 خاطره 2
112 Rahman 2
113 بیات 2
114 azar 2
115 رضا 2


You don't have permission to see this content.