Menu

امتیازات و هدایا

سلام دوست گرامی

شما می توانید با فعالیت در سایت و  شبکات اجتماعی Master Kamel امتیاز دریافت کنید و سپس هدایای ارزشمندی مثل پول نقد، کد هدیه و… دریافت کنید.

coins

گام اول: دریافت امتیاز از طریق فعالیت در سایت

شما می توانید از ۱۵ روش امتیاز دریافت که با کلیک بر روی دکمه زیر با این روش ها کاملا آشنا می شوید.

فیلم نحوه امتیاز گیری در سایت

gift

گام دوم: پس از دریافت امتیازات لازم در پایان هر هفته و هر ماه هدایای ارزشمندی دارید

می توانید با کلیک بر روی دکمه های زیر با هدایای سایت Master Kamel آشنا شوید.

فیلم هدایای هفتگی سایت

فیلم هدایای ماهیانه سایت

network

گام سوم: فعالیت در شبکات اجتماعی Master Kamel

شما دوست گرامی می توانید با فعالیت در شبکات اجتماعی مستر کامل امتیاز دریافت کنید و هده بگیرید.

gift

گام چهارم: پس از دریافت امتیاز در شبکات پایان هر هفته و هر ماه هدیه بگیرید

می توانید با کلیک بر روی دکمه های زیر با هدایای شبکات اجتماعی Master Kamel آشنا شوید.

همچنین در آدرس زیر می توانید امتیازات خود را مشاهده کنید.