گام اول: دریافت امتیاز از طریق فعالیت در سایت

شما می توانید از ۱۵ روش امتیاز دریافت کنید. با کلیک بر روی دکمه زیر با این روش ها کاملا آشنا می شوید.

آموزش نحوه دریافت امتیاز

گام دوم: پس از دریافت امتیازات لازم در پایان هر هفته و هر ماه هدایای ارزشمندی دارید

می توانید با کلیک بر روی دکمه های زیر با هدایای سایت Master Kamel آشنا شوید.