نقاشی نجات از قفس

8,000,000 تومان

نام این اثر: نجات از قفس

صاحب اثر: استاد فاطمه سادات رضوی زاده (تخلص: سپیده)

ابعاد این اثر هنری: 70 * 50 سانتی متر

متریال این اثر: رنگ روغن

سبک هنری: رئالیسم

این اثر بدون قاب می باشد.

نقاشی نجات از قفس
نقاشی نجات از قفس

8,000,000 تومان