نقاشی پرتره آتش

700,000 تومان

نام این اثر: پرتره آتش

صاحب اثر: استاد فاطمه سادات رضوی زاده (تخلص: سپیده)

ابعاد این اثر هنری: 70 در 50 سانتی متر

متریال این اثر: رنگ روغن

سبک هنری: در انتخاب سوژه رئالیسم و در نوع رنگ گذاری اکسپرسیو

این اثر بدون قاب می باشد.

نقاشی پرتره آتش
نقاشی پرتره آتش

700,000 تومان