کتاب برای نابغه‌ها

120,000 تومان

اگر می‌خواهید نابغه خود باشید. کافیست یادبگیرید چگونه به یاد بسپارید و چگونه در مغز طبقه بندی کنید و چگونه در زمان و مکان لازم آن را به یادآورید.

11 در انبار

کتاب برای نابغه ها
کتاب برای نابغه‌ها

120,000 تومان