کارگاه مجازی پس از پایان

98,000 تومان 59,000 تومان

10,000 تومانبازپرداخت نقدی

این محصول دانلودی می باشد و پس از تهیه محصول می توانید دانلود و استفاده کنید.

این محصول ارزشمند پیش نیاز بسته پیشرو گام 1 (مدیتیشن های Master Kamel) می باشد.

پس از تهیه این محصول ارزشمند شما 30 امتیاز دریافت می کنید.

کارگاه مجازی پس از پایان

98,000 تومان 59,000 تومان