بسته پیشرو گام اول

این قیمت فقط برای کشور ایران ارائه شده است.

شما مدرک علم نور و مغز گام اول را از موسسه آوای بصیرت نور و مغز صاحب امتیاز علم نور و مغز در ایران دریافت می کنید.

این بسته آموزشی فقط و فقط برای شخص خریدار است و هیچ شخصی نمی‌تواند از آن استفاده کند در داخل بسته آموزشی توضیح داده شده است که اگر شخصی غیر از خریدار اصلی استفاده کند چه پیامدهایی برای شخص دارد.

شما با تهیه این محصول 150 امتیاز در سایت دریافت خواهید کرد.

این محصول در حال حاضر ارائه نمی شود