آزمون تعیین سطح ریاضی پنجم دبستان

دانش‌آموز عزیز لطفا به ۲۸ سوال ریاضی با دقت پاسخ دهید.

توجه مهم: همراه عزیز به ۲۸ سوال پشت سرهم پاسخ دهید لطفاً زمان لازم را در نظر بگیرید. اگر در حین پاسخ به سوالات آزمون را رها کنید دوباره باید از اول تمام سوالات را پاسخ دهید.

توجه مهم: این آزمون دارای زمان است و شما باید در مدت ۱۴۰ دقیقه به این سوالات پاسخ دهید.