آزمون تعیین سطح علوم ششم دبستان

دانش‌آموز عزیز لطفا به ۳۴ سوال علوم با دقت پاسخ دهید.

توجه مهم: همراه عزیز به ۳۴ سوال پشت سرهم پاسخ دهید لطفاً زمان لازم را در نظر بگیرید. اگر در حین پاسخ به سوالات آزمون را رها کنید دوباره باید از اول تمام سوالات را پاسخ دهید.

توجه مهم: این آزمون دارای زمان است و شما باید در مدت ۱۰۰ دقیقه به این سوالات پاسخ دهید.