آزمون PHB شماره ۲ ویژه والدین اول و دوم (مادر)

مادر گرامی این آزمون مختص شماست. لطفاً سؤالات را با دقت بخوانید و پاسخی را که وضعیت فرزند شما را بهتر توصیف می‌کند، انتخاب نمایید.

توجه: لطفا به ۳۰ سوال این آزمون پشت سر هم پاسخ دهید و تا پایان آزمون از آن خارج نشوید در غیر این صورت می‌بایست از ابتدا آزمون را آغاز کنید.

توجه: دقت داشته باشید که شما فقط دو بار فرصت پاسخ گویی به سوالات را دارید پس لطفاً در زمان مناسب آزمون را تکمیل کنید.