آزمون PHB شماره ۸ پایه سوم تا ششم ابتدایی

همراه عزیز در این قسمت لطفاً به ۸۱ سوال آزمون PHB شماره ۸ به صورت کامل پاسخ دهید. با تشکر

اگر در حین پاسخگویی سوالی را متوجه نشدید می‌توانید از والدین یا از پشتیبانی آنلاین سایت بپرسید.

توجه مهم: با توجه به این که در سوال‌های این آزمون هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هیچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفاً پس از خواندن هر سوال نظر خود را به صورت بله یا خیر مشخص کنید و درباره معنای دقیق سوال‌ها زیاد فکر نکنید.

توجه مهم: همراه عزیز به ۸۱ سوال پشت سرهم پاسخ دهید لطفاً زمان لازم را در نظر بگیرید. اگر در حین پاسخ به سوالات آزمون را رها کنید دوباره باید از اول تمام سوالات را پاسخ دهید.

توجه مهم: دوست عزیز لطفاً با صداقت کامل به این آزمون‌ها پاسخ دهید، تمام پاسخ‌های شما در نزد ما کاملاً محفوظ است. صداقت در پاسخگویی باعث می‌شود که سرعت رشد شما افزایش بیشتری داشته باشد.