آزمون PHB شماره ۳ ویژه والدین سوم تا ششم (مادر)

مادر عزیز این آزمون برای شماست. در قسمت لطفاً به ۴۰ سوال آزمون PHB شماره ۳ به صورت کامل پاسخ دهید.

توجه مهم: همراه عزیز به ۴۰ سوال پشت سرهم پاسخ دهید لطفا زمان لازم را در نظر بگیرید. اگر در حین پاسخ به سوالات آزمون را رها کنید دوباره باید از اول تمام سوالات را پاسخ دهید.

توجه مهم: لطفا راهنمای سوالات را که پس از کلیک بر روی شروع آزمون نوشته شده است به دقت مطالعه کرده و سپس آزمون را شروع نمایید.