آزمون PHB-3 دانش آموزان ابتدایی

همراه عزیز در این قسمت لطفاً به ۲۰ سوال آزمون PHB شماره ۳ به صورت کامل پاسخ دهید. با تشکر

توجه مهم: همراه عزیز به ۲۰ سوال پشت سرهم پاسخ دهید لطفاً زمان لازم را در نظر بگیرید. اگر در حین پاسخ به سوالات آزمون را رها کنید دوباره باید از اول تمام سوالات را پاسخ دهید.