شناسنامه داستان سریالی


Opps!! You didn’t enter any table data or CSV file

عنوان توضیحات
عنوان داستان: نرگس و مستانه
تولیدکننده داستان: گروه بین المللی آزاد
زمینه های داستان: عشق، روابط، نگاه
نعداد قسمت ها: ۳ قسمت
مدتزمان داستان: ۵ دقیقه
فایل صوتی: دارد
رده سنی افراد: خانم ها و آقایان، ۱۴ سال به بالا
این داستان مناسب چه کسانی است: مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند.
انتظار می رود پس از این داستان: معنای عشق و روابط درست را درک کنید.

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستان

بر سر آب چاه رسیده بودند هر دو با یکدیگر دوست بودند و سال ها با یکدیگر بزرگ شده بودند. کسی نمی توانست آنها را از هم جدا کند در روستایشان لوله کشی آب نبود و مجبور بودند هر روز چند بار سر چاه بیایند و برای شستن لباس و ظروف و خوردن آب از چاه آب بکشند و ببرند.

هر دو همسایه ی دیوار به دیوارِ یکدیگر بودند و روزها با هم بودند، شب ها تا دیر وقت با یکدیگر درد دل می کردند و برای خواب هر کسی به خانه ی خود می رفت تا صبح روز بعد. نرگس و مستانه نام داشتند و هر دو دختر بودند. نرگس ۱۸ سال داشت و مستانه ۲۱ سال ولی از دو خواهر به یکدیگر نزدیک تر بودند.

شناسنامه داستان سریالی
عنوان توضیحات
عنوان داستان: نرگس و مستانه
تولیدکننده داستان: گروه بین المللی آزاد
زمینه های داستان: عشق، روابط، نگاه
نعداد قسمت ها: ۳ قسمت
مدتزمان داستان: ۵ دقیقه
فایل صوتی: دارد
رده سنی افراد: خانم ها و آقایان، ۱۴ سال به بالا
این داستان مناسب چه کسانی است: مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند.
انتظار می رود پس از این داستان: معنای عشق و روابط درست را درک کنید.

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستان

بر سر آب چاه رسیده بودند هر دو با یکدیگر دوست بودند و سال ها با یکدیگر بزرگ شده بودند. کسی نمی توانست آنها را از هم جدا کند در روستایشان لوله کشی آب نبود و مجبور بودند هر روز چند بار سر چاه بیایند و برای شستن لباس و ظروف و خوردن آب از چاه آب بکشند و ببرند.

هر دو همسایه ی دیوار به دیوارِ یکدیگر بودند و روزها با هم بودند، شب ها تا دیر وقت با یکدیگر درد دل می کردند و برای خواب هر کسی به خانه ی خود می رفت تا صبح روز بعد. نرگس و مستانه نام داشتند و هر دو دختر بودند. نرگس ۱۸ سال داشت و مستانه ۲۱ سال ولی از دو خواهر به یکدیگر نزدیک تر بودند.