شناسنامه داستان سریالی


Opps!! You didn’t enter any table data or CSV file

عنوانتوضیحات
عنوان داستان:نرگس و مستانه
تولیدکننده داستان:گروه بین المللی آزاد
زمینه های داستان:عشق، روابط، نگاه
نعداد قسمت ها:3 قسمت
مدتزمان داستان:5 دقیقه
فایل صوتی:دارد
رده سنی افراد:خانم ها و آقایان، 14 سال به بالا
این داستان مناسب چه کسانی است:مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند.
انتظار می رود پس از این داستان:معنای عشق و روابط درست را درک کنید.

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستان

بر سر آب چاه رسیده بودند هر دو با یکدیگر دوست بودند و سال ها با یکدیگر بزرگ شده بودند. کسی نمی توانست آنها را از هم جدا کند در روستایشان لوله کشی آب نبود و مجبور بودند هر روز چند بار سر چاه بیایند و برای شستن لباس و ظروف و خوردن آب از چاه آب بکشند و ببرند.

هر دو همسایه ی دیوار به دیوارِ یکدیگر بودند و روزها با هم بودند، شب ها تا دیر وقت با یکدیگر درد دل می کردند و برای خواب هر کسی به خانه ی خود می رفت تا صبح روز بعد. نرگس و مستانه نام داشتند و هر دو دختر بودند. نرگس ۱۸ سال داشت و مستانه ۲۱ سال ولی از دو خواهر به یکدیگر نزدیک تر بودند.

شناسنامه داستان سریالی
عنوانتوضیحات
عنوان داستان:نرگس و مستانه
تولیدکننده داستان:گروه بین المللی آزاد
زمینه های داستان:عشق، روابط، نگاه
نعداد قسمت ها:3 قسمت
مدتزمان داستان:5 دقیقه
فایل صوتی:دارد
رده سنی افراد:خانم ها و آقایان، 14 سال به بالا
این داستان مناسب چه کسانی است:مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند.
انتظار می رود پس از این داستان:معنای عشق و روابط درست را درک کنید.

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستان

بر سر آب چاه رسیده بودند هر دو با یکدیگر دوست بودند و سال ها با یکدیگر بزرگ شده بودند. کسی نمی توانست آنها را از هم جدا کند در روستایشان لوله کشی آب نبود و مجبور بودند هر روز چند بار سر چاه بیایند و برای شستن لباس و ظروف و خوردن آب از چاه آب بکشند و ببرند.

هر دو همسایه ی دیوار به دیوارِ یکدیگر بودند و روزها با هم بودند، شب ها تا دیر وقت با یکدیگر درد دل می کردند و برای خواب هر کسی به خانه ی خود می رفت تا صبح روز بعد. نرگس و مستانه نام داشتند و هر دو دختر بودند. نرگس ۱۸ سال داشت و مستانه ۲۱ سال ولی از دو خواهر به یکدیگر نزدیک تر بودند.