Menu

نتایج آخر خط

تعداد بازدید: 2,659

مدیتشن
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr

پول باعث امنیت، آزادی و عشق نمی شود و چون با خلاقیت عشق را داشته باشی در خود آزادی و امنیت را تجربه می کنی و در سایه ی آزادی و امنیت پول جاری می شود.

Written by Master Kamel

دانستن راز قدرت، منجر به ظهور چیزی در زندگی نمی شود برای ظهور هر چیزی در زندگی ابتدا هدف لازم است.

Written by Master Kamel

کسی را دیدم که به همسرش اعتماد کرد و هرگز او را قضاوت نکرد ولی فا به او گفت همسرت در دورویی سیر می کند و تو زندگیت را باختی و سعی می کرد به او بگوید گول خوردن را کنار بگذار و او در مقابل به فا گفت نیاز نیست بگویی او کیست و چه می کند خودم می دانم و نیاز نیست بگویی من چه کنم خودم میدانم پس از عواقب زندگیم نگو خودم می سازم این همان حرکت انسان هاست برای خودشان به نام عشق.

Written by Master Kamel

طمع، انسان خوشحال را غمگین می کند و حال انسان را بد می کند و چون شفا یابد خشمگین نمی شود و در آرامش از طمع دور می شود.

Written by Master Kamel

یک جوان که در کنار بی هدف بودن هدف را برگزیند و در کنار بی اراده بودن اراده را انتخاب کند هرگز در برزخ و درد گرفتار نمی شود و از بیکاری مغزی درد نمی کشد.

Written by Master Kamel

چون از داداش خواستید بدانید در کنار مادر قطعا رابطه ای عمیق را می یابی زیرا آرامش مادر در کنار آرزو و رویایش را داریم تعریف می کنیم و عشق مادر به فرزند نیست بلکه از این رابطه عمیقتر را می گویم که جهان از شنیدن نامش حتی به خود می لرزد و این رابطه را هیچ زنی به زبان نمی آورد ولی در حقیقت میان همه ی زنان وجود دارد.

Written by Master Kamel

با مردن یک انسان هرگز عشق پایان نمی یابد و چون مادر زمین و آسمان به من گفت زندگی در عشق و شوق به رسیدن به خود خلاصه می شود نه در درد و قضاوت دیگران.

Written by Master Kamel

همیشه فکر می کنندکه پول گذشته و آینده را می سازد و در عشق جز ترس و درد چیزی نیست درحالیکه بدان عشق اشتباه تعریف شده است چون عشق واقعی در تو هنوز آکبند می باشد چون به عشق واقعی برسی گذشته و آینده بی معنی می شود و بدون ترس می توانی پول فراوان را تجربه کنی پولی که از تصورت خارج است و بدان آنگاه هزینه ی زمان حالت با پول نیست با حضورت در کنار عشق درونیت می باشد.

Written by Master Kamel

رفاه واقعی هرگز در پول نبوده و نیست و نخواهد بود و چون استرس داری نمی توانی طعم آرامش واقعی را بفهمی و درک کنی که ثروتمندی در درک این حقیقت بزرگ است و چون درک کنی رفاه و آرامش واقعی را بدون داشتن استرس در آغوش خواهی داشت.

Written by Master Kamel

خانواده هرگز نمیتواندثروت واقعی رابه توهدیه بدهدوچون در جستجوی آرامش هستی و آن را در سلامتی می بینی بدان چون عشق را بفهمی و بشناسی و بدانی تمام تعاریف عشق از ۱۲ هزارسال پیش اشتباه تعریف شده است جستجویت پایان می یابد و به آنچه می خواهی در عشقی که درک کرده ای وجود دارد.

Written by Master Kamel

با سلام دوست عزیز در این سایت به مسائل اعتقادی و عبارات و کلمات مذهبی پاسخ داده نمی شود.

Written by Master Kamel

همه ی ذهن تو را آشفته کرده است وقتی کتاب می خوانی و نمی توانی حقیقت آنچه در جستجویش بودی را دریابی و میدانی دانشگاه نمی تواند این حس تو را ارضا کند پس او را به نام امیر نام گذاری می کنی و از امیر کمک می گیری و چون مطمئن نیستی که او همان است که باید باشد آرزو میکنی همیشه این پدر باشد که تو را از این راه خسته کننده نجات دهد تا آرامش را یک بار دیگر به وجودت بازگرداند.

Written by Master Kamel

به یک رابطه برخوردی و نتوانستی از آن خارج شوی و نگرانی تو از این رابطه تمام گذشته و خاطره ی تو را تعریف می کند و تو آزادی را از دست رفته می بینی زیرا در خاطره که خود در دل گذشته می باشد اسیر شده ای پس نیاز است رابطه ات را از اول به گونه ای دیگر تعریف کنی تا گذشته آن کامل در وجودت تغییر کند.

Written by Master Kamel

زندگی به معنای واقعی یعنی داشتن هدف که این هدف برای زیبا شدن دنیای اطراف ما طراحی بشود و چون پیرامون هر انسانی که به این هدف برسد زیبا شود آرامش تمام وجود او را در برمیگیرد و تو در درونت خواهان چنین عشقی هستی ولی از این هدف زیبا می ترسی. می ترسی این هدف آرامشت را از تو بگیرد درحالیکه این تفکر دروغی است که فا به تو می گوید

Written by Master Kamel

و چون بر کرسی عدالت نشستی هیچ کسی را قضاوت نکن تا عشق در تو جاری شود و سختی زندگی های پر درد بر تو جاری نشود و ثروت آسمان و زمین که همان آرامش در سایه ی نور است بر تو جاری شود.

Written by Master Kamel

خالق عشق بر کسانی که بدون قضاوت زندگی می کنند و لبخند می زنند بر انسان هایی که زیبایی جهان را در زیبایی دیگران می بینند سلام و درود می فرستد و به او در زندگی برکت و سلامتی عطا می کند.

Written by Master Kamel

از سرزمینی می نویسم که در آن پول در سایه ی صداقت جاری می شود و انسان های مهربان با درستکاری ثروتمند می شوند و چون محبت کنی در این سرزمین بیش از همه ثروتمندی و نام این سرزمین سرزمین عشق یا شهر عشق است که توسط من و تو ساخته می شود کسانی می سازند که تعریفی دیگر از زندگی دارند به نام زندگی بدون درد آیا تا به حال درباره ی پول در این سرزمین با کمک محبت و صداقت و مهربانی و درستکاری شنیده ای؟ نامش را شهر عشق، شهر سلام گذاشته ایم تو هم به این شهر دعوت شدی چون بیاموزی بدون قضاوت زندگی کنی و بدون ترس حرکت کنی.

Written by Master Kamel

آنچه از لایزال میدانی یک تعریف است و بس چون خواهی معنای آن را درک کنی در عشق بی انتها سفر کن که زیبایی زندگی بدون ترس و بدون درد را تجربه می کنی و شگفتی دنیای بدون قضاوت را درک خواهی کرد آنگاه در معنای لایزال واقعی غرق خواهی شد وقتی خودت را دوست داشته باشی و به خود احترام بگذاری و خود را بپرستی و در عشق به خود تا بی انتها غرق شوی.

Written by Master Kamel

چون از دردهایت نوشتی و در خلوت صدایم زدی و از عشقی که در درونت نهفته مانده است گفتی تا انتها صدایت را شنیدم و در بی انتها منتظرت نشستم که چون جدایی از درد را قبول کردی و با گذشتن از ترس با دوری از قضاوت با شوق مرا در آغوش بگیری که من منتظر تو هستم در بی انتهای نهفته ی تو در خود تو نام من خود تو است که مرا ازخود جدا کردی وقتی نام عشق را از روی خود پاک کردی و درد را در آغوش کشیدی پس منتظرت هستم تا ابد که انتهایی ندارد تا بازگردی و خودت را درخودت در آغوش بکشی وقتی درد و ترس و تنهایی را قضاوت نکنی و جهان ترس را رها کنی و با من در من باشیم

Written by Master Kamel

چون اخلاقی ناپسند دیدی عشق بورز و در زندگی شادی را هدیه بده زیرا لبخند است که پول و ثروت و آرامش و عشق را به زندگی انسانها می آورد در حالیکه همه می ترسند و می دوید تا پول بدست آورید زیرا شما مردان و زنان مطمئن هستید پول عشق، شادی، لبخند، خوشبختی، آرامش و امنیت می آورد.

Written by Master Kamel

خلقت جهان بر مبنای زندگی بدون درد آغاز شد و تو اسیر درد شدی چون قضاوت کردی و بر اساس قانون بقا زندگی را آغاز کردی و چون از قضاوت رها شوی عشق را می بینی که برای خود در تو سرزمینی ساخته است که زیبایی آن به زیبایی که تمام خلقت خالق در آن زیست می کنند آشکارا هویدا است.

Written by Master Kamel

وقتی بی اراده به سوی هدف قدم برمیداری دوست داشتن خودت را فراموش می کنی و اینگونه عصبانی حرکت می کنی و دنیایی از قضاوت را به همراه خود داری تو دیگر خوش اخلاق نیستی و در رسیدن به هدفت آرامش نداری.

Written by Master Kamel

خدا تعریفی است که تو دوست داری درباره اش بشنوی و عشق تعریفی است که من دوست دارم بشنوی زیرا سرزمینی است که چون آن را بسازی و در آن وارد شوی آرامش و ثروت بی پایان را در آن تجربه می کنی و چون خیر بگویی خیر است و چون بله بگویی بله است زیرا انجا کسی تو را قضاوت نمی کند و تو وقتی به شهر عشق می رسی که یاد بگیری کسی را قضاوت نکنی.

Written by Master Kamel

چون به شهر برای بازی آمدی ترسهایت تو را چون چسب به وابستگی هایت می چسباند و چون آهن درخودت خودش را استوارمی کند ترس شنل قضاوت را روی دوشت می اندازد و گردوی دانش را برایت رشد می دهد و با غرور من می دانم بر کرسی قضاوت می نشینی و در شهر حکومت می کنی درحالیکه باید از این شهر پر از ترس و درد و قضاوت رها شوی و شنل قضاوت را بر زمین بکوبی و به سوی زندگی بدون قضاوت و بدون درد پرواز کنی.

Written by Master Kamel

پس از فردا ،خودم رنگ خدا باشم

نه سرخ آبی ،خودم نور خدا باشم

مذکر یا مونث، بوی او دارم

پس از فردا خودم، بوی خدا باشم

اگر از دخترم پرسند، گویم نور او هستم

اگر از پسرم پرسند، گویم روی او باشم

Written by Master Kamel

از عشق پرسیدی پس بدان که بعد از این جهان جهانی نیست و قبل از این جهان جهانی نبوده است وقتی تو خود را در شناخت خود عاجز می بینی و چون خود را شناختی می بینی که جهان قبل از تو و بعد از تو چگونه است و در این میان عشق واقعی را در جهان قبل و بعد از خود به عمل و عینی تجربه می کنی.

Written by Master Kamel

انسان هایی که به دنبال پول می گردند در تضاد بین خود و خود قرار می گیرند و چون انسانی با عشق و آگاهی با هدف خدمت به بشریت پول را فرا بخواند پول درخدمتش قرار می گیرد و در آرامش با عشق به انسانها خدمت می کند و آرامش را برای خود و دیگران به ارمغان می آورد.

Written by Master Kamel

چون خودت را دلقک عالم کنی ترسهایت لباس کار می پوشند و آرامش خسته در زیر درخت انتظار در رخت خواب خودم می خوابد آنگاه دشمنت در تو اظهار خدایی می کند و تو را بازیچه ی اهداف خود می کند در حالیکه خود واقعیت درخواب است.

Written by Master Kamel

در این دنیا جز مسافر هیچ نیستیم و این سفر چون با آگاهی همراه باشد آرامش به ارمغان می آورد. و چون خردمندانه نباشد و با آن خرد، عشق نباشد جز درد هدیه ای از این سفر باقی نمی ماند و با هیچ ثروتی نمی توان عشق و آرامش را به دست آورد هر چند پول فراوان داشته باشی و چون پول و آگاهی در سایه ی خرد همراهت باشد سفری آرام را تجربه خواهی کرد.

Written by Master Kamel

چون سلام می کنی به خداحافظی فردا فکرنکن زیرا این سلام در اصل ترسی است که جز غم و درد برای تو هیچ خاصیت دیگری ندارد.

Written by Master Kamel

به نام خدا

رضا چون خدا را در وجود خود به نام آرامش بشناسد نیازی ندارد که با پول هوسبازی را به مصداق رسیدن به آرامش از سوی خدا به سوی رضا هدایت کند. 

Written by Master Kamel

به نام خدا

طول عمر زیاد ضد جاودانگی است و جاودانگی ربطی به سلامتی ندارد و کسانی که از هوشمندی خود واقعی استفاده می کنند ثروتمندی در عشق را تجربه می کنند تا به سوی جاودانگی حرکت کنند.

Written by Master Kamel

برای رسیدن به جاودانگی باید به ثروت واقعی یعنی انسانیت که توانایی های از یاد رفته بشر می باشد دست یابی و خالق عشق را سپاسگزار باشی.

Written by Master Kamel

به نام خدا

ترس مغز را کنترل می کند و عشق را از اتحاد با جسم خارج می کند این درسی است که هر انسانی آن را فرا بگیرد نجات می یابد.

Written by Master Kamel

به نام خداوند بخشنده مهربان

و چون در بلندی کوه ایستادی و آسمان را نظاره کردی پس لیوان عشق را در دست می گیری و از زیبایی های عشق حلاوت و شیرینی را در جام ریخته و می نوشی و با اندیشه ی جهانی زیبا ماشین زمان را نگه میداری و در زمان صفر به سوی خود واقعیت سفر می کنی.

Written by Master Kamel

وقتی با خودکار می نویسم که من درد دارم و پرده ی اندیشه هایم حجابی شده است در مقابل خود واقعی من و آن را در مقابل آیینه می گیرم آیینه به من می گوید آنچه تو می نویسی خود واقعیت می باشد پس پرده فرو می افتد و پشت دردهایت در مقابل آیینه خود واقعیت را با چشم نظاره خواهی کرد.

Written by Master Kamel

امتیاز دادن به این مطلب

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4٫62 out of 5)
Loading...

9 دیدگاه

پاسخی بگذارید

بیماری هایی که با علم نوین نور و مغز درمان می شود