مبلغ کیف پول الکترونیک شما:

تومان

نتایج LMP

نویسنده

Master Kamel

تاریخ انتشار

تعداد دیدگاه ها

تعداد بازدیدها

3,117

امتیاز مطالعه

2 امتیاز

مدیتیشن

آنچه در درونتان می‌بینید در مقابلتان ظهور کرده و چون درخیالتان چیزی را می‌خواهید و از آن خواستن دلایلی دارید که مادی نیست پس چرا بعد از خلق آنچه در درونتان دیدید در مقابلتان به آن برچسب مادی زده و به چشم مادی می‌نگرید و نگران هستید از بین برود؟ مگر خودتان خلق نکردید و به آنچه خلق کردید ایمان ندارید؟ پس چرا می‌ترسید و می‌خواهید آنچه را خلق کردید بدهید کسی دیگر از آن محافظت کند مگر شما در نگهداری از ان عاجز هستید و خالق پاسبان و پلیس است؟ او خالق شماست نه نگهبان اموال و دارایی‌های شما فرزند یک دارای حساب می‌شود پس روی فرزندانتان حساب مادی نکنید و اینگونه انها را در دنیای مادی کوچک و ضعیف رها نکنید روی اخلاق، شعور، خرد دانایی و عشق فرزندانتان سرمایه گذاری کنید قطعا نیاز نیست این همه به خاطر آخرت زندگیشان نگران باشید.

Written by Master Kamel
lmp

به کارهایی که می‌کنید دقت نکنید که نتایجش چه می‌شود چون اینگونه عمل کردن قضاوت می‌آورد و قضاوت عمل شما را کند، ضعیف نامتعادل و بی‌کیفیت کرده برای صاحب عمل دستاوردی در خور عمل را نخواهد داشت هر عملی که انجام می‌دهید صرفا انجام دهید چون در مسیر هدفتان بوده است آن عمل خود به شخصه چه نتیجه‌ای دارد را رها کنید.

Written by Master Kamel
lmp

تولید کنندگان تکنولوژی تلاش می‌کنند از ضایعات تولید خود برای بشریت هدیه‌ای درست کنند تا راهی در مغزشان باز کنند که همیشه نیاز به تکنولوژی در مغزشان تکرار شود و این یک تبلیغ عصبی می‌باشد.

Written by Master Kamel
lmp

زیبا هستی و این زیبایی برای تایید تو نیست شروع تو است اگر بفهمی که خود را قضاوت نکنی.

پاسخ کاربر: elina

Written by Master Kamel
lmp

همه‌‌ی دنیا قانون بقا نیست

Written by Master Kamel
lmp

موفقیت فقط در یک انسان نمود نمی‌کند ازدواج تنها راه دیده شدن عظمت و شکوه یک زن نیست.

Written by Master Kamel
lmp

پیام یک زن و تعریفی که دارد همه‌ی شکوه و زیبایی و طراوت و آرامش همراه جسارت و بالندگی زن به تصویر کشیده شده است.

Written by Master Kamel
lmp

هرگز نتوانستی در سادگی عشقت را نشان دهی ترسیدی از تو سوء استفاده شود پس پر از شلوغی در اطرافت عشقت را پنهان کردی.

Written by Master Kamel
lmp

وقتی از دست کنترل خارج می‌شوی پشت به کنترل چی ها فقط دوست داری رو به دنیا فریاد بزنی.

Written by Master Kamel
lmp

به دنبال چه می‌گیردی در مکانی که از دروغ خبری نیست آیا دنیای بدون کلک و دروغ را می‌خواهی؟

لطفا برای رسیدن به این دنیا آدرس هیچ موجود، کتاب و خلقی را نپذیر جز آنکه آدرس خود رسیده باشد نه نقل قول باشد.

Written by Master Kamel
lmp

سلام شما نتوانستید زندگی را در کنترل داشته باشید و آنکه در راس امور مغز شماست غیر از خود شماست و تمام تلاش شما فرار از کنترل چی ها می باشد شما برای رسیدن به قدرت بهتر است خودتان را از دام کنترل مغزی نجات دهید.

Written by Master Kamel
LMP

دنیای کودکی را دوست داری ولی درگیر گذشته نباش بزرگ شو و از اندیشه ی دیگران نترس.

Written by Master Kamel
LMP

طبیعت کودکیت را از دست نده زیرا به تو کمک می کند شادتر زندگی کنی چون میترسی همه چیز انگونه نباشد که تو دوست داری پس به کودکیت گره خورده ای لطفا به سوی امروز حرکت کن نه درگیر فردا باش و ناراحت دیروز.

Written by Master Kamel

سلام. کنترل می شوی شدیدا دوست داری در مقابل کنترل مقاومت کنی و بیستی ولی راه آن را نمیدانی بهتر است از تکنیک های دیگری کمک بگیری به جای کپی کردن.

Written by Master Kamel
LMP

وابستگی هایت را ازخودت دور کن چون خودت باشی ترس از دست دادن این همه رنجت نمی دهد و برای چیزی که از دست بخواهی بدهی خودت را این همه کنترل نمی کنی.

Written by Master Kamel

آرزو و رویا باعث می شود لذت زمان حال را از دست بدهی.

Written by Master Kamel
LMP

عشق و دوست داشتن آدمها که در قالب گل در مغز تو نقش می بندند من را به یاد دوستی شیرین و فرهاد انداخت که فرهاد در گیرودار شیرین و شیرین در آغوش خسرو پرویز ولی این واقعیت از عشق فرهاد نکاست ولی او را از پا درآورد و کشت.

Written by Master Kamel
LMP

در جستجوی شادی و زندگی ای زیبا و رمانتیک هستی برای رسیدن به این دنیای زیبا خود را ببخش.

Written by Master Kamel
LMP

ترس از نداشتن ها و ندانستن ها و در جستجوی جهان اطلاعات شما را از اتفاقاتی که از آن می ترسید محافظت نمی کند.

Written by Master Kamel
LMP

پنهان شدن در دل ناپیداها ترسی است که نمی توانی با دانش و اطلاعات بیشتر از آن نجات یابی.

Written by Master Kamel
LMP

پناهندگی در سایه ی رحمت خداوند و حمایت در سایه ی رحمت دوست می باشد.

Written by Master Kamel
LMP

امروز به لقمه ای مانده ای، شما فردی صفراوی مزاج هستی و طمع دیدن دارید تا رغبت به شنیدن.

Written by Master Kamel
LMP

چون به دنبال دستی هستی از آسمان ها قطعا تو تنها هستی و از کشتی اتحاد دور می مانی.

Written by Master Kamel

چون لا به لای گل های زندگیت در جستجوی درخششی تازه هستی و انتظار داری از آن میان تولدی ظهور کند.

Written by Master Kamel

چون در جستجوی جاودانگی هستی حتما تنها راه امروز رسیدن به جاودانگی این است که تا زنده ای اثری از خود به جای بگذاری که برای جهان ثمر بخش باشد و این جهان از یک نفر شروع می شود تا بی نهایت.

Written by Master Kamel
LMP

پر از قضاوت تسلیم هستید تسلیم راهی بسوی زندگی شاد.

Written by Master Kamel
LMP

انتخاب برایت آسان نیست زیرا آنچه در جستجوی آن هستی خاص می دانی.

Written by Master Kamel
LMP

زیبای های اطرافت برات مهمتره بهتره آنان که با تو زندگی می کنند بدانند در درونت زیبایی طبیعی وجود دارد.

Written by Master Kamel

LMP 33

کنترل زمان در دست که باشد برنده کسی است که زمان را در اختیار دارد و نگون بخت و تنها کسی است که زمان او را در اختیار دارد.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 32

خنده به زنجیر کشیده می شود زیرا احساس می کنی آزاد نیستی تا خودت باشی.

Written by Master Kamel

LMP 31

نقطه ی امنی که می خواهی تا در ان قلمروی خودت را بسازی. چون خانواده ات برای رسیدن به دنیای تو باید از راهی که تو تعریف می کنی عبور کنند یعنی کنترل رفت و آمدها به حریمت باید در دستان با کفایت شما باشد و نمی خواهید این قلمرو را با کسی قسمت کنید.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 30

شما انسانی هستید که تا نبینید قبول نمی کنید و از پیچیدگی بی زارید کسانی که می خواهند با شما همکار شوند یک راه دارند صداقت در عمل و گفتار در غیر این صورت از دید تیز بین شما هیچ چیز دور نمی ماند.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 29

انتخاب این عکس برای منتخبش به معنای سازندگی می باشد او فردی است که می سازد ولی می ترسد که تنها باشد پس به دنبال نیرویی ما فوق و یا نیروی طبیعت برای حمایت خودش می باشد در حالیکه لبخندش یعنی با همه ی ترسش مطمئن است که می سازد و از پس سازندگی اش برمی آید.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 28

دیدن زیبایی ها کار یک دل عاشقه و عاشق هرگز زیبایی را پنهان نمی کنه.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 27

در جستجو نباش آنچه در جستجوی آن هستی را در دستانت داری تو دوست داری دوست داشته شوی و شک داری، شک نکن تو را دوست دارند کسانی که فکر می کنی دوستت ندارند.

Written by Master Kamel

LMP 26

تصویر یک همراه در دورتین نقطه ی زندگیت که قصد داشتی مرا بابت خواسته ات منحرف کنی ولی اصل ماجرا ترس شماست که بسیار از قضاوت می ترسید و احساس می کنید در کنترل اسیر هستید.

Written by Master Kamel

LMP 25

از چیزی که می ترسی آن است که در ابهامات گیر کنی عاشق شفاف سازی هستی و خودت را در مقابل منطق تسلیم می دانی در حالیکه احساساتی هستی عزیزم.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 24

پس از قضاوت دوری کنی بیشتر لبخند خواهی زد البته که قضاوت خودت بیش از قضاوت کردن دیگران برایت می تونه مشکل ساز بشه.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 23

وقتی به سوی آسمان نظر میدوزی بهتر است مشت هایت را باز کنی این پنهان کردن درون است و برای پنهان کردن، فکر میکنی باید دوری کنی از دیگران در حالیکه نیاز نیست.

Written by Master Kamel

LMP 22

در مقابل کسی که تو را درک کند سر تعظیم فرو می یاری و رام کسی هستی که درکت کند پس بهتر است این عکس ها را به کسانی که دوست داری مانند یک کودک باشعور و درک خالص تو را بفهمند نشان دهی و متن من را نیز نشان دهی و تعریف درست از تو را بخوانند و بدانند با یک شکوه و زیبایی چگونه رفتار کنند.

Written by Master Kamel

LMP 21

برای حرکت، اقدام و عمل با مغز نیز میتوان به هدف رسید.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 20

چون بخواهی زیبایی و عظمت و شکوه و وقار و بیکران بودنت درک شود روحی لطیف می خواهد مانند کودکان.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 19

یک رنگی رنگ مورد علاقه ات می باشد و نظم را در قانون بقا میدانی زیرا معتقدی چون این قانون توسط همه ی انسانها اجرا شود پس می تواند از دل تاریکی عظمت و شکوه این نظم قد کشیده آشکار شود. بقا یعنی هر کسی خودش بداند چه کند (از نظر شما بقا یعنی همین تعریف)

Written by Master Kamel
LMP

LMP 18

به دنبال عظمت و بزرگی بودن در قالب سنتی آن برایت باشکوه است و دوست داری قدرت درونیت را نشان دهی و دوست داری در مقابل دیگران و جهان پشتت به قدرت عظیمی باشد و تکیه برکوه کنی به عنوان مثال.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 17

ترس هایی که پنهان کردی در لباسِ دیده شدن و دانش داشتن آشکار می شود و دیده شدن و دانش از فرزندان ترس هستند و بزرگترین درد انسان است.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 16

اینکه تنها هستی و فکر می کنی از دیگران متفاوت تر هستی و در این تفاوت دنیای متفاوت تری را برای خود ترسیم می کنی و به دنبال دنیایی می گردی پر از رفع نیازهای اولیه که خواهان این هستی که هیچ بشری از زیبایی و نعمت بی بهره نباشد

Written by Master Kamel
LMP

LMP 15

قدرت نمایی از شاخصه های فا می باشد و علاقه به تسلط بر عشق در درونت نمایان است. خواهان این هستی در خدمتت باشند تا در خدمت باشی و این ترسی است که از دانش برمیخیزد که به تو آموخته اند و شادیت را در تسلط می بینی و فکر می کنی تزریق نیازهای عاطفی و جنسی راه شاد کردن دیگران است چه مرد باشند چه زن.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 14

در جستجوی خود حقیقیت در درون خود، دنیایی را می بینی و خواهان آن هستی همان را در بیرون هم برای دیگر انسانها نشان داده شود.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 13

اینکه دوست داری تو را تاییدکنند و از اینکه تایید نشوی درد می کشی و می خواهی فقط تو خواستنی و دوست داشتنی باشی و از اینکه اینگونه نیست ناراحتی پس بدان راه آن قضاوت، بد اخلاقی و انحرافات فکری نیست بلکه زیبایی تو اینها نیست که می بینی مهربانی، محبت، بخشش، آرامش و ایجاد لبخند در دیگران زیبایی تو می تواند باشد و چون بدون قضاوت چنین باشی قطعا تو نیز در کنار همه ی گلها پر رنگ دیده خواهی شد.

Written by Master Kamel

LMP 12

و چون راه رسیدن به لذت های زمینی را برای خود آشکارتر می بینی و رویایی که سالها در جستجویش بودی و شاید بی خیالش شده بودی اکنون آن را به خود نزدیک می بینی اینگونه راه روشنی برای رسیدن به هدفت پیدا کرده ای یا برایت روشن شده است و نمی خواهی بدانیم آن هدف و خواسته چیست یا شاید نمی خواهی کسی الان بفهمد و بزودی آشکار می شود.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 11

چون فکر می کنی این خودت هستی که داری می بینی پس رخ خود را نمایان می کنی و این نشان می دهدکه قضاوت کردن در مغزت به تو درد می دهد و چون قضاوت دیگران را رها کنی قطعا درخشندگی درونت در بیرون نمایان می شود و سردی زندگی هیچ زیبایی درخود ندارد و نباید پذیرفت برای رسیدن به خوشی باید سختی و درد کشید، این قضاوت است و اندیشه هایت را رها کن و بدان در همه ی جهانِ تو زیبایی وجود دارد چه کسی آن را در تو ببیند، چه کسی حتی من آن را در تو نبینیم.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 10

هر آنچه در زندگیت خلق می شود در نظم واحد باشد مهم نیست رنگ زندگیت چه رنگی است مهم است هارمونی داشته باشد و اتحاد را دوست داری و اتحاد را در تنهایی و در چند نفر بودن یکی می بینی.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 9

بدون قضاوت، بدون ترس در عین قدرتمندی ایستاده ای و هر کسی حتی خورشید باشد را می توانی در پشت خودت پنهان کنی و حتی از خورشید هم حمایت کنی و چون خواست طلوع کند قدرت آن را داری که آن را برای خود نخواهی و اجازه دهی طلوع کند و برای همه ی انسانها بدرخشد و نور و گرمابخش جانها باشد زیرا مانند درخت استوار و برقامت محکم استوار ایستاده ای و چون تنها هستی نمی ترسی که به خود اعتماد داری و از تنها بودن نمی هراسی تنهای تنها هم که باشی نقش حمایتی خود را داری.

Written by Master Kamel
LMP

LMP 8

چون ترس داری که افکارت را بشناسند و دیگران از درونت سر درآورند زیبایی ظاهر را برای انحراف افکار بیمار هدف زندگیت قرار میدهی و سعی میکنی با منحرف کردن آنچه در درون انسانهاست آن را آشکار کنی ولی فکر میکنی کسی لایق نیست به درون تو دست یابد و تنها هستی در اوج خودت.

Written by Master Kamel

LMP 7

به نام خدا

وقتی که دنیای زیبا و بی عیب و نقص خود را با نقش های کوچک دیگران زشت جلوه می دهید و باعث می شود عضمت و بزرگی شما کامل دیده نشود فقط می توان به یک نکته اشاره کرد بهتر است توانایی های خود را در میان این همه بزرگی هستی به خوبی دریابید آنگاه متوجه می شوید که این همه زیبایی و این همه وسعت در هستی در توانایی خود شما خلاصه می شود در غیر این صورت تضاد بین زشتی و زیبایی را همیشه شفاف و واضح می بینید.

Written by Master Kamel
Master Kamel

LMP 6

وقتی میان طبیعت زندگی می کنی در درون خود تنها نیستی آبها، گلها و کوه ها همان انسان هایی هستند که تو در میان آنها زندگی می کنی و خود را تنها می بینی اگر کلبه از چوب ساخته شده است پس قسمتی از خود طبیعت است تو نیز قسمتی از کسانی هستی که با تو زندگی می کنند پس تنها نیستی.

Written by Master Kamel
Master Kamel

LMP 5

وقتی این همه جسمت را دوست داری و فکر می کنی جسمت می تواند خودت واقعیت را به خوبی رشد دهد تو در تضاد با خود هستی زیرا نیک میدانی خود واقعی تو نجات دهنده جسمت هست پس اگر راه درست را میدانی چرا این همه با تضاد ها زندگی می کنی؟

Written by Master Kamel
Master Kamel

LMP 4

سختی راه رسیدن به آرامش و خود واقعیت خودت هستی اگر منطق را بشکنی می فهمی که برای رسیدن به جهانی زیبا مغزت هرگز نمی تواند پاسخگوی سوالات تو برای رسیدن به خود واقعیت باشد.

Written by Master Kamel
Master Kamel

LMP 3

در جستجوی چه هستی؟ که اینگونه خود را بی تاب به این سو و آن سو می کشانی تا از دیگران توجهی را به سوی خود جلب کنی و چرا از ابزارهای دیگران برای یافتن خود واقعیت استفاده می کنی؟

Written by Master Kamel
Master Kamel

LMP 2

کسانی که تنها هستند همیشه سعی می کنند خود را در دیگران ببینند چون فکر می کنند دیگران می توانند آنها را کامل کنند و دیگر نیاز نیست این همه درد بکشند و چون منتظر دیگری هستی تا از راه برسد و راه درست را به تو نشان بدهد از خود واقعی خود دور هستی.

 

Written by Master Kamel
Master Kamel

LMP 1

به نام خدا

تا مادامی که چشم به راه منتظر هستید و به خود واقعیتان پشت می کنید شما در حسرت و درد گرفتار هستید و زمانی که یاد بگیرید با خود واقعیتان رو برو شوید دیگر چشم به راه و منتظر هیچ چیزی نخواهید بود.

Written by Master Kamel
مدیتیشن

به این نوشته ستاره بدهید و 2 امتیاز دریافت کنید.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 4٫61 out of 5)

Loading…

این نوشته ارزشمند را برای دوستان خود در شبکات اجتماعی ارسال کنید.

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on tumblr

مطالب ویژه ای را فقط در خبرنامه ما دریافت کنید.

19 comments

پاسخی بگذارید