امتیازات سایت
لیست امتیازات هفتگی

رتبه نام کاربری امتیاز
1 amin 9
2 Hami649 7
3 Hami650 7
4 Hami647 5
5 Hami648 5
لیست امتیازات ماهیانه

رتبه نام کاربری امتیاز
1 Hami637 155
2 Sajjad 1375 107
3 milad1372 20
4 اکرم ن 10
5 amin 10
6 %display_name% 5
7 Hami639 5
8 Hami640 5
9 Hami641 5
10 %display_name% 5
روش های دریافت امتیاز
هدایای هفتگی
هدایای ماهیانه