امتیازات سایت
لیست امتیازات هفتگی

رتبهنام کاربریامتیاز
1hadi10
2%display_name%9
3صفا5
4Orbir5
لیست امتیازات ماهیانه

رتبهنام کاربریامتیاز
1milad137256
2ahmad rad32
3miladvm13
4hadi10
5F.sh9
6%display_name%9
7صابره6
8شهین5
9صفا5
10Orbir5
روش های دریافت امتیاز
هدایای هفتگی
هدایای ماهیانه